پروژه زیر ساخت شبکه و اجرای شبکه بی سیم شهرک صنعتی کاوه