پروژه زیر ساخت برق و شبکه و تلفن و دوربین مداربسته و سیستم حفاظتی شرکت فلش